Наслідки реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі досліджено вплив ставки єдиного соціального внеску на надходження загальнообов’язкового державного соціального страхування до Пенсійного фонду України протягом 2004-2017 рр. This material has been investigated influence of the rate of the single social contribution on the receipt of compulsory state social insurance to the Pension Fund of Ukraine during 2004-2017.
Опис
Ключові слова
реформування, податкова політика, єдиний соціальний внесок, соціальне страхування, “Paying Taxes 2018”., reform, tax policy, single social contribution, social insurance, "Paying Taxes 2018".
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Наслідки реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні / В. В. Мартиненко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 18-20 квітня 2018 р., Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т обліку, аналізу та аудиту [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 477–481. – (До 22-ї річниці Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету).
Зібрання