Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопіль : ТНЕУ
Анотація
У статті розглядаються необхідність теоретичного осмислення та налагодження механізму ефективної профілактики і протидії правопорушенням і злочинам у економічній сфері, подальшого вдосконалення законодавчої регламентації, вивчення передового закордонного досвіду, формулювання рекомендацій, що сприятимуть її вдосконаленню, визначають актуальність даної проблематики. The article describes the need for theoretical understanding and adjustment of the mechanism of effective prevention and counteraction to offenses and crimes in the economic sphere, further improvement of legislative regulation, study of best foreign experience, formulation of recommendations that will contribute to its improvement.
Опис
Ключові слова
профілактика правопорушенням, запобігання злочинам, економічна сфера., financial policy of the state, crime prevention, economic sphere.
Бібліографічний опис
Ковальова М. В. Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності / М. В. Ковальова // Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія / Мін-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 383–394.
Зібрання