Формування емоційного інтелекту у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури
Анотація
У роботі представлено програму навчальної дисципліни «Емоційний інтелект у бізнесі» для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», завданням якої виступає: формування навичок розпізнання власних емоцій, регуляції власного емоційного стану, здатність формувати мотиваційну спрямованість, проявляти емпатію. The paper presents the program of the discipline «Emotional Intelligence in Business» for the preparation of higher education specialty 053 »Psychology», whose task is: the formation of skills to recognize their own emotions, regulation of their own emotional state, ability to form motivational orientation, empathy.
Опис
Ключові слова
формування емоційного інтелекту, дистанційна освіти, formation of emotional intelligence, distance education
Бібліографічний опис
Пєтухова І. О. Формування емоційного інтелекту у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти / І. О. Пєтухова // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. ; До 75-річчя з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури [та ін.]. – Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022. – С. 204–208.
Зібрання