Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро
Анотація
У тезах розглядаються про. удосконалення правового регулювання будь-якої сфери суспільних відносин. Необхідною умовою підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні є визначення сутності вказаного феномену та формулювання його дефініції. Theses are about. improvement of legal regulation of any sphere of social relations. A prerequisite for improving the administrative and legal regulation of the management of the system of professional orientation in Ukraine is the definition of the essence of the phenomenon and the formulation of its definition.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правове регулювання, механізм імперативно-нормативного забезпечення, державне управління, професійна орієнтації., administrative-legal regulation, mechanism of imperative provision, state administration, professional orientation.
Бібліографічний опис
Будник Ю. А. Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в України / Ю. А. Будник // Становлення громадського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., 5-6 травня 2017 р. / ГО «Правовий світ». – Дніпро, 2017. – С. 23–25.
Зібрання