Аналіз фінансового потенціалу територіальних громад в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
У статті здійснюється аналіз різних підходів до визначення поняття «фінансовий потенціал територіальних громад». Проведено аналіз результатів фінансової децентралізації в Україні. Представлено механізм управління фінансовим потенціалом територіальних громад, який базується на меті, цільових орієнтирах та напрямах управління. Досліджено основні тенденції розвитку територіальних громад в Україні. Розроблено пропозиції щодо активізації формування й реалізації фінансового потенціалу територіальних громад на сучасному етапі розвитку. The article analyses various approaches to the definition of the "financial potential of territorial communities." The results of financial decentralization in Ukraine have been analyzed. A mechanism for managing the financial potential of territorial communities is presented, based on the goal, targets and directions of management. The main trends in the development of territorial communities in Ukraine were studied. Proposals have been developed to intensify the formation and implementation of the financial potential of territorial communities at the present stage of development.
Опис
Ключові слова
об’єднана територіальна громада, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, місцеві бюджети, децентралізація, united territorial community, financial potential, financial resources, local budgets, decentralization
Бібліографічний опис
Нечипоренко А. В. Аналіз фінансового потенціалу територіальних громад в Україні / А. В. Нечипоренко, Ю. С. Юрах // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2020. – № 1-2. – С. 271–284.
Зібрання