Облік та аналіз витрат суб’єктів державного сектору економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі досліджені засади обліково-аналітичного забезпечення управління витратами державного підприємства та удосконалення обліку і аналізу, формування рекомендацій і управлінських рішень за результатами проведеного дослідження. Одержані результати можуть бути використані у роботі підприємства зростання доходів як основного чинника розвитку підприємства в ринкових умовах. In the diploma thesis, the principles of accounting and analytical support for the management of the costs of the state enterprise and the improvement of accounting and analysis, the formation of recommendations and management decisions based on the results of the conducted research were investigated. The obtained results can be used in the work of the enterprise for revenue growth as the main factor in the development of the enterprise in market conditions.
Опис
Ключові слова
доходи підприємства, облік і аналіз витрат, інформаційні системи і технології, обліково-аналітичного забезпечення, економічна модель, прогнозування, enterprise income, accounting and cost analysis, information systems and technologies, accounting and analytical support, economic model, forecasting
Бібліографічний опис
Міщенко В. К. Облік та аналіз витрат суб’єктів державного сектору економіки : кваліфікаційна робота / В. К. Міщенко ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 63 с.