Андрущенко Володимир Леонідович

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується доктору економічних наук, професору Університету державної фіскальної служби України Андрущенку Володимиру Леонідовичу. Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність В. Л. Андрущенка, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться питаннями державних фінансів та оподаткування. The index continues the series "Portraits of scientists of the SFS University of Ukraine" and is dedicated Doctor of Economic Sciences, Professor of the State Fiscal Service University of Ukraine Andruschenko Volodymyr Leonidovych. The index contains an essay on the life and professional activity of V.L. Andrushchenko, a list of him publications: monographs, textbooks, educational and methodological guides, articles from scientific collections and periodicals, photographs. The biobibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and to everyone who is interested in issues of public finance and taxation.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Андрущенко Володимир Леонідович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 52 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).