Фінансування закладів вищої освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь: Університет ДФС України
Анотація
У монографії досліджено теоретичні та практичні засади й визначено перспективні напрями вдосконалення фінансування закладів вищої освіти в Україні. Монографія включає в себе загальні розрахунки щодо показників розвитку вищої освіти в Україні, а також детальну оцінку динаміки бюджетного фінансування та специфіки механізму фінансування закладів вищої освіти. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку механізму фінансування закладів вищої освіти дав змогу визначити проблемні аспекти та загрози для подальшого його розвитку з урахуванням набутого досвіду. Також запропоновані шляхи розвитку механізму фінансування закладів вищої освіти, що дає змогу розширити спектр джерел залучення фінансових ресурсів для розвитку їх економічної діяльності, а також досягти більшої автономії. Видання розраховане на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами фінансування закладів вищої освіти. The monograph explores the theoretical and practical principles and identifies promising areas for improving the financing of higher education institutions in Ukraine. The monograph includes general calculations on indicators of higher education development in Ukraine, as well as a detailed assessment of the dynamics of budget funding and the specifics of the mechanism of financing higher education institutions. The analysis of the current state and trends in the development of the mechanism of financing higher education institutions made it possible to identify problematic aspects and threats to its further development, taking into account the experience gained. There are also ways to develop a mechanism for financing higher education institutions, which allows to expand the range of sources of financial resources for the development of their economic activities, as well as to achieve greater autonomy. The publication is intended for scientists, teachers, applicants for higher education, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of financing higher education institutions.
Опис
Ключові слова
фінансування, заклади вищої освіти, вища освіта, фінансові ресурси, механізм фінансування, financing, institutions of higher education, higher education, financial resources, financing mechanism
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Фінансування закладів вищої освіти в Україні : монографія / Ю. М. Коваленко, Л. О. Вітренко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 238 с.
Зібрання