Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Анотація
Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад функціонування ринку автомобільного страхування в Україні. Акцентується увага на актуальності проблематики вивчення теоретичних аспектів функціонування ринку автомобільного страхування з огляду на відсутність стандартизованих підходів до сутності, складу та структури ринку, що створює перепони для практичного опрацювання даного напрямку та пошуку шляхів його вдосконалення. The article is devoted to the research of theoretical principles of automotive insurance market functioning in Ukraine. The attention is given to the actual problems of theoretical principles of automotive insurance market functioning in view of the lack of standardized approaches to the essence, composition and structure of the market that creates the barriers for practical researches in this sphere and for the determination of ways for its improvement.
Опис
Ключові слова
страховий ринок, автотранспортне страхування, ринок автомобільного страхування, страхова система, страховий ризик., insurance market, automotive insurance, automotive insurance market, insurance system, insurance risk.
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного страхування в Україні / Ю. Ю. Вергелюк // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2018. – № 10 (18). – С. 89–95.
Зібрання