Білоус Віктор Тарасович

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь, Видавництво НУДПСУ
Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та присвячується доктору юридичних наук, професору Національного університету державної податкової служби України, заслуженому юристу України, генерал-майору міліції Білоусу Віктору Тарасовичу. Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність В. Т. Білоуса, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться питаннями адміністративного та фінансового права, а також теорією управління, правовим і організаційним забезпеченням фінансових розслідувань. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and is dedicated to Doctor of Law Sciences, Professor of the National University of the State Tax Service of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine, Major General of Police Bilous Viktor Tarasovych. The index contains an essay on the life and professional activity of V. T. Bilous, a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, post-graduate students, law enforcement officers and everyone who is interested in administrative and financial law, as well as management theory, legal and organizational support of financial investigations.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Білоус Віктор Тарасович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; МОН України, Наукова бібліотека Національного університету ДПС України. – Ірпінь, Видавництво НУДПСУ, 2015. – 70 с. – (Серія «Портрети вчених Національного університету ДПС України». До 65-річчя від дня народження ).