Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи з професійно-педагогічної діяльності: бібліографія

Анотація
У даній презентації розглядаються принципи та поняття академічної доброчесності. А також даються визначення видів плагіату. Зазначається відповідальність за порушення академічної доброчесності. In this presentation, the principles and concepts of academic integrity are considered. Also, the types of plagiarism are defined. Responsibility for violation of academic integrity is indicated.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, плагіат, фабрикація, самоплагіат., academic integrity, plagiarism, fabrication, plagiarism itself.
Бібліографічний опис
Цимбалюк С. Я. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи з професійно-педагогічної діяльності: бібліографія [Електронний ресурс] : [Презентація Power Point] / С. Я. Цимбалюк, Н. Б. Добрянська ; НУДПСУ. – Електронні дані (60 слайдів). – Ірпінь, 2019. – Інституційний репозитарій.