Щодо переведення науково-педагогічних (наукових) працівників на дистанційну (надомну) роботу у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): новації законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань правового регулювання дистанційної (надомної) роботи, враховуючі останні зміни внесені до Кодексу законів про працю з питань дистанційної (надомної) роботи, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019), розкрито її специфічні особливості, а також позитивні. The article is devoted to the study of legal regulation of remote (home) work, taking into account the latest amendments to the Labor Code on remote (home) work in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-2019), reveals its specific features, and positive.
Опис
Ключові слова
коронавірусна хвороба (COVID-19), дистанційна робота, надомна робота, дистанційний режим, науково-педагогічні (наукові) працівники, законодавство, coronavirus disease (COVID-19), remote work, home work, remote mode, scientific and pedagogical (scientific) workers, legislation
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Щодо переведення науково-педагогічних (наукових) працівників на дистанційну (надомну) роботу у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): новації законодавства [Електронний ресурс] / О. Г. Боднарчук, О. І. Боднарчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – № 5. – С. 96–99. – Режим доступу : http://lsej.org.ua/5_2020/23.pdf
Зібрання