Тарангул Людмила Леонідівна

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та висвітлює основні віхи життя й наукової діяльності доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника науки і техніки України, першого проректора з наукової діяльності, перспективного розвитку та інновацій Національного університету ДПС України Л.Л. Тарангул Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність Л. Л. Тарангул, перелік її публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та усім, хто цікавиться розвитком бюджетно-податкової системи. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and highlights the main milestones of the life and scientific activity of the Doctor of Economic Sciences, professor, honored worker of science and technology of Ukraine, the first vice-rector for scientific activity, prospective development and innovations of the National University of the DPS of Ukraine L.L. Tarangul The index contains an essay on the life and professional activity of L. L. Tarangul, a list of her publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, graduate students, students and everyone who is interested in the development of the budget and tax system.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Тарангул Людмила Леонідівна : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; ред. І. Є. Бойко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; МОН України, Наукова бібліотека Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2015. – 70 с. – (Серія «Портрети вчених Національного університету ДПС України». До 60-ти річчя від дня народження).