Екологічна компонента у системі оподаткування підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В тезі йдеться про методичні підходи та розрахунки «екологічної» складової системи оподаткування підприємств, які ще потребують уточнень і доопрацювань. Податкова система України відповідно до світових стандартів повинна удосконалити свою структуру, пов’язавши її з екологічними чинниками створення і використання національного продукту. The thesis discusses the methodological approaches and calculations of the "ecological" component of the system of corporate taxation that still require refinements and improvements. The tax system of Ukraine in accordance with international standards needs to improve its structure, linking it with environmental factors in the development and use of the national product.
Опис
Ключові слова
економіка природокористування, пільгове оподаткування, природні ресурси, охорона природи, використання природних ресурсів, природокористування., economics of nature management, preferential taxation, natural resources, nature protection, use of natural resources and management of nature.
Бібліографічний опис
Цимбалюк С. Я. Екологічна компонента у системі оподаткування підприємств / С. Я. Цимбалюк // Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України : матеріали наук.-практ. конференції, 1998, Ірпінь / Укр. фін.-екон. ін-т [та ін.]. – Ірпінь, 1998. – С. 257–259.
Зібрання