Контролінг в системі фінансового антикризового управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
У статті розглянуто поняття антикризового фінансового контролінгу на підприємстві, дано характеристику фінансового антикризового управління та визначено місце контролінгу у даній системі. Запропоновано розділи концепції фінансового антикризового контролінгу та спектр антикризових інструментів контролінгу. Визначено головну мету фінансового антикризового управління на підприємстві та сформовано його основні завдання. Розглянуто проблеми впровадження контролінгу та запропоновано шляхи їх вирішення. The article deals with the concept of anti-crisis financial controlling in the enterprise, describes the financial crisis management and describes the place of controlling in this system. The sections of the concept of financial crisis controlling and the range of anti-crisis controlling instruments are proposed. Formed the main objective of financial crisis management at the enterprise is determined and its main tasks. The problems of implementation of controlling are considered, and ways of their solution are proposed.
Опис
Ключові слова
фінансове антикризове управління, контролінг, антикризовий фінансовий контролінг., financial anti-crisis management, controlling, anti-crisis financial controlling.
Бібліографічний опис
Бедринець М. Д. Контролінг в системі фінансового антикризового управління підприємством / М. Д. Бедринець, Т. М. Денега // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2018.– № 2. – С. 15–27.
Зібрання