Основні положення Концепції державної сімейної політики України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
Анотація
У статті здійснено аналіз Концепції державної сімейної політики України. Зроблено висновок про хаотичність її основних положень, що викликане відсутністю чіткого логічного взаємозв’язку постановки проблем, способів їх вирішення. Доведено доцільність розробки Стратегії державної сімейної політики України. The article analyzes the Concept of State Family Policy of Ukraine. The conclusion was made about the randomness of its main provisions caused by the lack of clear logical interconnections of problem statement and its solutions. The relevance of the State Strategy of Family Policy development in Ukraine was proved.
Опис
Ключові слова
Концепція державної сімейної політики, концепція, стратегія, програма, сім’я, держава., Concept of family policy concept, strategy, program, the family, the state.
Бібліографічний опис
Чеховська І. В. Основні положення Концепції державної сімейної політики України / І. В. Чеховська // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 1 (52). – С. 217–223.
Зібрання