Коваленко Юлія Михайлівна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Державного податкового університету». Присвячується доктору економічних наук, професору, академіку Академії економічних наук України, Відміннику освіти України, професору кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету Коваленко Юлії Михайлівні. Покажчик містить біографічний нарис про життя та професійну діяльність Ю. М. Коваленко, нагороди, почесні звання та відзнаки, фотофакти, хронологічний покажчик наукових праць, а також автореферати дисертацій, що захищені під керівництвом Ю. М. Коваленко, алфавітний покажчик назв праць, іменний покажчик. Для наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти та широкого кола читачів, які цікавляться науковою спадщиною вченої та її внеском у розвиток освіти і науки. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Tax University." It is dedicated to the doctor of economic sciences, professor, academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Honorary Education of Ukraine, professor of the Department of Financial Markets and Technologies of the State Tax University Kovalenko Yulia Mykhailivna. The index contains a biographical essay about the life and professional activity of Yu. M. Kovalenko, awards, honorary titles and distinctions, photo facts, a chronological index of scientific works, as well as abstracts of dissertations defended under the supervision of Yu. M. Kovalenko, an alphabetical index of titles of works, name index. For scientific, scientific and pedagogical workers and students of higher education institutions and a wide range of readers who are interested in the scientific heritage of the scientist and her contribution to the development of education and science. The index can also be useful as a reference source.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, портрети вчених, bibliographic index, portraits of scientists
Бібліографічний опис
Коваленко Юлія Михайлівна : біобібліографічний покажчик / уклад. : Н. П. Фурман, Н. П. Гайдай ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Державний податковий університет, Наукова бібліотека. – Ірпінь, 2023. – 110 с. – (Серія «Портрети вчених Державного податкового університету»).