Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання

Анотація
Збірник містить матеріали Науково-практичного круглого столу студентів та аспірантів «Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання», який відбувся 22 жовтня 2018 р. на базі Університету ДФС України. Розглянуто питання реалізації національних фінансових інтересів держави; загрози та виклики фінансовій безпеці суб’єктів господарювання; концепцію управління фінансовою безпекою: макро - та мікроекономічний аспект; сучасні тенденції управління фінансовою безпекою банківських установ; проблеми управління фінансовою безпекою небанківських фінансових корпорацій; впровадження механізмів управління фінансовою безпекою на криптовалютних ринках; формування безпекового середовища інноваційного розвитку фінансових ринків. The collection contains the materials of the scientific and practical round table of students and postgraduates «Management of financial security of subjects of management», which took place on October 22, 2018, based on the University of DFS of Ukraine. The questions of realization of the national financial interests of the state are considered; threats and challenges to financial security of business entities; concept of financial security management: macro and microeconomic aspect; modern trends in financial security management of banking institutions; problems of financial security management of non-bank financial corporations; implementation of financial security management mechanisms at the cryptaturrency markets; formation of a security environment for the innovative development of financial markets.
Опис
Ключові слова
банківські установи, інноваційний розвиток, криптовалютні ринки, фінансова безпека, фінансовий ринок., banking institutions, innovation development, crisis, foreign exchange markets, financial security, financial market.
Бібліографічний опис
Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання : зб. матер. наук.-практ. круглого столу студентів та аспірантів, 22 жовтня 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ.фіскальної служби України, ННІ фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків. – Ірпінь, 2018. – 136 с.