Зовнішньоекономічна безпека України: загрози та інструменти забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дипломної роботи є розкриття специфіки зовнішньоекономічної безпеки України та визначення шляхів підвищення рівня зовнішньоекономічної безпеки України. Залежно від мети, для написання дипломної роботи були поставлені наступні завдання: 1. Розкрити зміст зовнішньоекономічної безпеки України. 2. Проаналізувати основні індикатори зовнішньоекономічної безпеки України. 3. Запропонувати шляхи підвищення рівню зовнішньоекономічної безпеки України. Об'єктом дипломної роботи є зовнішньоекономічна безпека України. Предметом дипломної роботи є визначення перспективних напрямків вдосконалення зовнішньоекономічної безпеки України та шляхів їхнього застосування The aim of the thesis is to reveal the specifics of Ukraine's foreign economic security and to determine ways to increase the level of Ukraine's foreign economic security. Depending on the goal, the following tasks were set for writing the thesis: 1. To reveal the content of foreign economic security of Ukraine. 2. To analyze the main indicators of foreign economic security of Ukraine. 3. To propose ways to increase the level of foreign economic security of Ukraine. The object of the thesis is foreign economic security of Ukraine. The subject of the thesis is the determination of promising directions for improving Ukraine's foreign economic security and the ways of their application
Опис
Ключові слова
зовнішньоекономічна безпека, експорт, імпорт, валютна безпека, інвестиційна безпека, боргова безпека, foreign economic security, export, import, currency security, investment security, debt security
Бібліографічний опис
Свінцицький А. В. Зовнішньоекономічна безпека України: загрози та інструменти забезпечення : кваліфікаційна робота / А. В. Свінцицький ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 53 с.