Оцінка сучасного стану економіки Китаю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інфраструктура ринку
Анотація
У статті досліджено другу за розміром економіку світу – Китай. Проаналізовано фактори, що дозволили країні досягти економічного успіху. Детально розглянуто основні макроекономічні показники. Загалом оцінено сучасний стан економіки Китаю, що й було поставлено метою дослідження. Результати оцінки подаються у порівнянні з п’ятіркою лідерів економік світу. У роботі звертається увага на проблеми, що спричинені швидким економічним зростанням. Наголошується на можливостях та перспективі успішного розвитку Китаю, мета якого – до 2030 року стати сучасним, гармонійним суспільством з високим доходом. The article investigates the second largest economy in the world, China. The factors, which allowed the country to achieve economic success are analyzed. The article highlights the state of China's economy after the reforms. The main macroeconomic indicators are considered in detail. The current state of the Chinese economy is assessed, which is the goal of the study. In this paper, authors explored what places the country occupies in world rankings. The results of the evaluation are presented in comparison with the top four leaders of the world economics. The paper focuses on problems caused by rapid economic growth. The opportunity and prospect of China's successful development, which aims to become a modern, harmonious, high-income society until 2030, is emphasized.
Опис
Ключові слова
економіка, макроекономіка, Китай, розвиток економіки, реформування., economy, macroeconomics, China, economic development, reforming.
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Оцінка сучасного стану економіки Китаю [Електронний ресурс] / О. В. Коляда, Л. В. Данілкович // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 29. – С. 24–30. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/6.pdf
Зібрання