Наукові праці науково-педагогічних працівників (2022 рік)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету». У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок науковців та науково-педагогічних працівників університету за 2022 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та іменний покажчик. Покажчик буде цікавим науковим, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти та іншим особам, які навчаються у закладах вищої освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical workers" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University". The bibliographic index systematizes the scientific output of scientists and scientific and pedagogical workers of the university for the year 2022. To improve information search, auxiliary indexes are additionally provided: an index of titles of works and a name index. The index will be of interest to scientific, scientific and pedagogical workers, students of higher education and other persons studying in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, bibliographic index
Бібліографічний опис
Наукові праці науково-педагогічних працівників (2022 рік) : бібліографічний покажчик / уклад. : Н. П. Фурман ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Державний податковий ун-т, Наукова бібліотека Державного податкового ун-ту. – Ірпінь, 2023. – 110 с. – (Серія «Наукові здобутки Державного податкового університету»).