Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних засад процесів цифрової трансформації економіки України як феномену економічного зростання і як об’єктивного руху до зміни моделі розвитку національного господарства. Дослідження орієнтоване на формування і реалізацію стратегічного бачення щодо побудови моделі інклюзивного зростання економіки країни на засадах використання можливостей ключових глобальних трендів цифрової трансформації економіки та інших сфер життєдіяльності. Розраховано на фахівців, науковців, здобувачів, аспірантів. студентів, що досліджують проблеми цифрової трансформації економіки України, а також осіб, які переймаються проблемами економіки України. The monograph is devoted to a comprehensive study of the theoretical and methodological foundations of the processes of digital transformation of the economy of Ukraine as a phenomenon of economic growth and as an objective movement towards changing the model of development of the national economy. The study is focused on the formation and implementation of a strategic vision for building a model of inclusive growth of the country's economy based on the use of opportunities of key global trends in the digital transformation of the economy and other spheres of life. It is intended for specialists, scientists, applicants, graduate students. students researching the problems of digital transformation of the economy of Ukraine, as well as persons concerned with the problems of the economy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Цифрова трансформація, трансформація економіки, економічне зростання, національне господарство, цифрова трансформація економіки, Digital transformation, transformation of the economy, economic growth, national economy, digital transformation of the economy
Бібліографічний опис
Пiжук О. I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості : монографія [Електронний документ] / О. I. Пiжук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 504 с.
Зібрання