Теорія та методика бойового хортингу Ч.1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади бойового хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення дітей, молоді та дорослих, особливості викладання бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових досліджень надаються рекомендації щодо впровадження здоров’я-зберігальних технологій бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України у навчальний процес. Призначений викладачам фізичного виховання і профільних дисциплін ЗВО, вчителям фізичної культури та керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам з бойового хортингу ДЮСШ, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного спрямування. The training manual examines the theoretical and methodological principles of combat horting as a means of physical education and rehabilitation of children, youth and adults, the peculiarities of teaching combat horting in educational institutions. Based on the results of scientific research, recommendations are provided regarding the introduction of health-preserving technologies of combat horting as a national professional applied sport of Ukraine into the educational process. It is intended for teachers of physical education and specialized disciplines of higher education institutions, teachers of physical education and leaders of sports sections and groups, trainers-teachers of combat horting of the State University of Youth and Sports, clubs of physical culture and health, military sports and national-patriotic orientation.
Опис
Ключові слова
хортинг, навчально-тренувальна діяльність, бойовий хортинг, horting, educational and training activities, combat horting
Бібліографічний опис
Єрьоменко Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. [Електронний документ] / Е. А. Єрьоменко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 1. – 462 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 75).