Економічна статистика: проблеми та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопіль
Анотація
Визначено важливість та місце економічної статистики серед статисти галузей статистики. Висвітлено проблеми та розкрито перспективи її розвитку. The importance and place of economic statistics among statistical branches of statistics is determined. The problems and prospects of its development are highlighted.
Опис
Ключові слова
статистика, економічна статистика, проблеми економічної статистики., statistics, economic statistics, problems of economic statistics.
Бібліографічний опис
Остапенко Я. О. Економічна статистика: проблеми та перспективи розвитку / Я. О. Остапенко, Ю. І. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня-1 червня 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – С. 254–256.
Зібрання