Значення теорії чисел для розвитку алгоритмічного мислення школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Magyar Tudományos Journal
Анотація
Робота присвячена питанням формування в учнів основ логічного, алгоритмічного і математичного мислення, вмінь застосовувати отримані знання до розв’язання задач. Наведено ряд задач з теорії чисел, що сприяють цьому процесу The work is devoted to the formation of students' basics of logical, algorithmic and mathematical thinking, the ability to apply the acquired knowledge to solve problems. A number of problems in number theory that contribute to this process are presented.
Опис
Ключові слова
мислення; алгоритм; логічне мислення; теорія чисел, vector method, coordinate method, proof problems.
Бібліографічний опис
Скасків Л. В. Значення теорії чисел для розвитку алгоритмічного мислення школярів / Л. В. Скасків, О. В. Басік // Magyar Tudományos Journal. – 2021. – № 57. – С. 36–38.
Зібрання