Впровадження в освітній процес підготовки військовослужбовців ЗС України передових методик навчання за стандартами НАТО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті висвітлено проблемні питання впровадження передових методик навчання за стандартами НАТО у підготовку військ до бойових дій підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. The article highlights the problematic issues of implementation of advanced training methods according to NATO standards in the preparation of troops for combat operations of units of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine.
Опис
Ключові слова
підготовка військ, фаховий курс, тактичний рівень, форми і способи ведення бойових дій, troop training, professional course, tactical level, forms and methods of combat operations
Бібліографічний опис
Яфонкін А. О. Впровадження в освітній процес підготовки військовослужбовців ЗС України передових методик навчання за стандартами НАТО / А. О. Яфонкін // Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін : Всеукраїнське наук.-педагог. підвищення кваліфікації з юридичних наук, 15 листопада – 26 грудня 2021 р. / Донецький держ. ун-т внутрішніх справ, Куявський ун-т у Влоцлавеку [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 254–257.
Зібрання