Порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності: досвід зарубіжних держав

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У даній публікації наводиться порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності на базі досвіду зарубіжних держав. Проаналізовано норми зарубіжного законодавства щодо правового визначення інституту підслідності. This publication presents a comparative legal analysis of the institute of inquiry based on the experience of foreign countries. The article analyzes the norms of foreign legislation concerning the legal definition of the institute of inquiry.
Опис
Ключові слова
порівняльно-правовий аналіз, інститут підслідності, зарубіжні держави, досудове розслідування, кримінальне процесуальне законодавство, підслідність, прокурор., comparative legal analysis, institute of investigation, foreign states, pre-trial investigation, criminal procedural law, prosecution, prosecutor.
Бібліографічний опис
Грицюк І. В.Порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності: досвід зарубіжних держав / І. В. Грицюк, О. С. Лаба // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч., 23 листопада 2018 р. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – Ч. 2. – С. 189-191.
Зібрання