Концептуальні основи розвитку інформаційно-знаннєвого суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Анотація
У статті проаналізовано визначення інформації, знань, економіки знань, інформаційного суверенітету. Доведено, що інформаційні мережі є середовищем для створення електронних грошей та криптовалют. Визначено, що гроші в інформаційно-знаннєвому суспільстві необхідно розглядати як технологічний винахід, що представляє собою знакову інформаційну систему. Обґрунтовано, що в інформаційно-знаннєвому суспільстві гроші як цифрова інформація, повинні пов’язувати в системне ціле інтелектуальні та матеріальні елементи системи. Побудовано просторову модель управління розвитком національної економіки в інформаційно-знаннєвому суспільстві In the article analyzed the definition of information, knowledge, economics of knowledge, information sovereignty. Proved, that information networks are a medium for creating electronic money and cryptocurrencies. Determined – money in the informational and knowledge society should be considered as a technological invention, that representing information system. Substantiated that in the informational and knowledge society money are digital information and should link the system's intellectual and material elements to the system. A spatial model for managing the development of the national economy in the informational and knowledge society was constructed
Опис
Ключові слова
інформація, знання, інформаційно-знаннєве суспільство, гроші, електронні гроші, розвиток, information, knowledge, informational and knowledge society, money, electronic money, development
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Концептуальні основи розвитку інформаційно-знаннєвого суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Капітанець, О. В. Мостіпака // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 4 (15). – С. 74–78. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/15-2018-ukr
Зібрання