Удосконалення порядку розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
Анотація
У статті розглядаються особливості правового регулювання надання дозволу слідчим суддею на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визначено недоліки встановленої кримінальним процесуальним законодавством процедури розгляду клопотань для отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Запропоновано авторську редакцію ч. 5 ст. 248 Кримінального процесуального кодексу України. The article discusses the features of the legal regulation of granting permission to the investigating judge to conduct secret investigative (investigative) actions. The short comings of the procedure for examining petitions established by the criminal procedural legislation for obtaining permission to carry out secret investigative (search) actions are identified. The author’s edition of Part 5 of Article 248 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is proposed.
Опис
Ключові слова
кримінальний процес, кримінальне судочинство, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розгляд клопотань, слідчий суддя., criminal procedure, criminal proceedings, secret investigative (search) actions, consideration o fpetitions, investigating judge
Бібліографічний опис
Башта І. І. Удосконалення порядку розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій / І. І. Башта // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. збірник. – 2019. – Вип.1. – С. 172–175.
Зібрання