Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження. Запропоновано елементи та надано конструктивний зміст юридичної відповідальності, яка виникає у разі вчинення правопорушення. The monograph is devoted to the disclosure of theoretical provisions and the solution of practical issues in the field of providing procedural guarantees for the performance of duties by participants in criminal proceedings. Theoretical and practical gaps between the normative content of legal norms and the practice of application of procedural guarantees have been identified, their structure for ensuring the performance of duties by participants in criminal proceedings during pre-trial proceedings has been clarified. Elements are offered and the constructive maintenance of the legal responsibility which arises in case of commission of an offense is given.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, процесуальні гарантії, досудове провадження, criminal proceedings, procedural guarantees, pre-trial proceedings
Бібліографічний опис
Падалка А. М. Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі : монографія / А. М. Падалка ; Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 158 с.
Зібрання