Управління якістю готельно-ресторанних послуг на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження особливостей туризму та його вплив на становлення і розвиток заходів; визначити шляхи та перспективи розвитку індустрії гостинності у цьому напрямку. Study of the peculiarities of tourism and its influence on the formation and development of visits; Ways and prospects for the development of the industry of hospitality in this direction.
Опис
Ключові слова
удосконалення якості готельно-ресторанних послуг, організація, туризм, гастрономія, харчування, клієнти, кафе, improving the quality of hotel and restaurant services, organization, tourism, gastronomy, nutrition, customers, cafes
Бібліографічний опис
Остапчук А. І. Управління якістю готельно-ресторанних послуг на сучасному етапі : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. І. Остапчук ; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 60 с.