Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та етапи її розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті проаналізовано визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та етапи становлення її в Україні. Визначено, що зовнішньоекономічна діяльність пройшла три періоди розвитку, кожному із яких характерна своя специфіка. На підставі аналізу норм чинного законодавства та наукової літератури, запропоновано надання авторського визначення понять: «торгівля», «міжнародна торгівля» та «зовнішньоекономічна діяльність». The article analyzes the definition of the concept of «foreign economic activity» and the stages of its formation in Ukraine. It is determined that foreign economic activity has undergone three periods of development, each of which has its own specific character. It has been determined that the foreign economic activity has undergone three periods of development, namely: the first (1918–1987 years) – soviet years, the second stage (1987–1991) – years of economic restructuring, the third stage (1991 – by the present time). Period of reformation and development of foreign economic activity and its management in Ukraine as a sovereign state.
Опис
Ключові слова
торгівля, міжнародна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, суб’єкти господарської діяльності., trade, international trade, foreign economic activity, subjects of economic activity.
Бібліографічний опис
Боднарчук О. І. Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та етапи її розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Боднарчук // Юридичний науковий електронний журнал [Електронний ресурс]. – 2019. – № 1. – С.83–86. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv.
Зібрання