Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування

dc.contributor.authorШаповалова Наталія Олександрівна
dc.contributor.authorShapovalova Nataliya Oleksandrivna
dc.date.accessioned2023-05-01T07:21:21Z
dc.date.available2023-05-01T07:21:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в аналізі міжнародного подвійного оподаткування, міжнародного регулювання співробітництва України з питань уникнення подвійного оподаткування. Завданнями роботи є: - визначити сутність міжнародного подвійного оподаткування; - виокремити принципи, що застосовуються при усуненні міжнародного подвійного оподаткування; - проаналізувати міжнародні податкові угоди як метод врегулювання міжнародного подвійного оподаткування; - виявити тенденції та закономірності механізму усунення міжнародного подвійного оподаткування; - розробити конкретні пропозиції з удосконалення законодавства України, яке регулює оподаткування діяльності резидентів та нерезидентів і встановлює основи податкового співробітництва її із іншими державами. Предметом дослідження виступає регулювання усунення міжнародного подвійного оподаткування, яке закріплюється в національному законодавстві та в міжнародних податкових угодах. Об’єктом дослідження виступають методи уникнення міжнародного подвійного оподаткування. Thepurposeoftheworkistoanalyzeinternationaldoubletaxation,internationalregulationofUkraine'scooperationonissuesofdoubletaxationavoidance. Thetasksoftheworkare: -determinetheessenceofinternationaldoubletaxation; -highlighttheprinciplesusedintheeliminationofinternationaldoubletaxation; -toanalyzeinternationaltaxagreementsasamethodofsettlementofinternationaldoubletaxation; -identifytrendsandregularitiesofthemechanismofeliminationofinternationaldoubletaxation; todevelopspecificproposalsforimprovingthelegislationofUkraine,whichregulatesthetaxationofactivitiesofresidentsandnon-residentsandestablishesthebasisofitstaxcooperationwithotherstates. Thesubjectofthestudyistheregulationoftheeliminationofinternationaldoubletaxation,whichisestablishedinnationallegislationandininternationaltaxtreaties. Theobjectofthestudyismethodsofavoidinginternationaldoubletaxation.
dc.identifier.citationШаповалова Н. О. Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування : кваліфікаційна робота / Н. О. Шаповалова ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 80 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/247
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectподвійне оподаткування, врегулювання, уникнення подвійного оподаткування, типові конвенції, податкові угоди
dc.subjectdoubletaxation, settlement, avoidanceofdoubletaxation, Modelconventions, taxagreements
dc.titleВрегулювання міжнародного подвійного оподаткування
dc.title.alternativeSettlementofinternationaldoubletaxation
Файли