Бюджетне планування та прогнозування як механізм реалізації бюджетно – податкової політики України

dc.contributor.authorДемент’єва Софія Максимівна
dc.contributor.authorDementyeva Sofiya Maksymivna
dc.date.accessioned2024-04-01T10:35:52Z
dc.date.available2024-04-01T10:35:52Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі автор здійснив оцінку сучасного стану бюджетно – податкової політики держави, розробив рекомендації щодо напрямів подальшого вдосконалення бюджетного планування та прогнозування відповідно до стратегічних цілей бюджетно-податкової політики України In the work, the author made an assessment of the current state of the budget and tax policy of the state, developed recommendations on directions for further improvement of budget planning and forecasting in accordance with the strategic goals of the budget and tax policy of Ukraine
dc.identifier.citationДемент’єва С. М. Бюджетне планування та прогнозування як механізм реалізації бюджетно – податкової політики України : кваліфікаційна робота / С. М. Демент’єва ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 59 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1952
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectбюджетне планування та прогнозування, бюджетно – податкова політика, доходи та видатки бюджету, бюджетний процес, фіскальні правила
dc.subjectbudget planning and forecasting, budget - tax policy, budget revenues and expenditures, budget process, fiscal rules
dc.titleБюджетне планування та прогнозування як механізм реалізації бюджетно – податкової політики України
dc.title.alternativeBudget planning and forecasting as a mechanism for implementing the budget and tax policy of Ukraine
Файли