Виховання наполегливості учнів загальноосвітньої школи засобами ігрової діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К.: Наук. світ
Анотація
Автором запропоновані вираження самонавіюваної думки для виховання наполегливості; самонавіювання для виховання наполегливості під час рухливих та народних ігор; поради молодому педагогу щодо виховання наполегливості учнів початкових класів у процесі позакласної ігрової діяльності; правила, дослідження психологів щодо розвитку волі; поради, заповіді, бажані та заборонені висловлювання, тести батькам. Рекомендується викладачам, студентам, педагогам, батькам, науковцям, тренерам. The author proposed expressions of self-imposed thought to cultivate perseverance; self-suggestion to cultivate perseverance during mobile and folk games; advice to a young teacher on fostering perseverance of elementary school students in the process of extracurricular game activities; rules, psychologists' research on the development of the will; advice, commandments, desired and prohibited expressions, tests for parents. Recommended for teachers, students, teachers, parents, scientists, coaches.
Опис
Ключові слова
виховання, наполегливість, учні, загальноосвітня школа, ігрова діяльність, рухливі ігри, народні ігри, бажані та заборонені висловлювання, поради, upbringing, perseverance, students, secondary school, game activity, mobile games, folk games, desired and forbidden expressions, advice
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. Виховання наполегливості учнів загальноосвітньої школи засобами ігрової діяльності : методичні рекомендації / З. Діхтяренко. – К.: Наук. світ, 2008. – 41 с.