Методика вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей у загальноосвітній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Тригонометричні рівняння і нерівності широко представлені у завданнях державної підсумкової атестації та в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Як засвідчують аналітичні звіти Українського центру оцінювання якості освіти, результати виконання цих завдань в останні роки суттєво погіршилися, що вимагає пошуку шляхів удосконалення методики вивчення рівнянь та нерівностей, зокрема тригонометричних. Це робить актуальною проблему вдосконалення методики навчання учнів розв’язуванню рівнянь та нерівностей з позицій компетентнісного підходу. Trigonometric equations and inequalities are widely represented in tasks of state final certification and tasks of external independent assessment in mathematics. As evidenced by the analytical reports of the Ukrainian Center for the Evaluation of the Quality of Education, the results of these tasks have significantly deteriorated in recent years, which requires finding ways to improve the methodology of studying equations and inequalities, in particular trigonometric ones. This makes the problem of improving the methodology of teaching students to solve equations and inequalities from the standpoint of the competence approach urgent.
Опис
Ключові слова
методика навчання математики, тригонометричні рівняння і нерівності, mathematics teaching methods, trigonometric equations and inequalities
Бібліографічний опис
Юр’єва П. Б. Методика вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей у загальноосвітній школі : кваліфікаційна робота / П. Б. Юр’єва ; наук. кер. Л. В. Скасків ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. кібернетики та прикладної математики. Ірпінь, 2024. 64 с.