Тенденції розвитку фінансового моніторингу в Україні та світова практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правові новели
Анотація
Статтю присвячено дослідженню та правовому аналізу фінансового моніторингу в Україні. Він стосується не тільки підприємств, але і звичайних фізичних осіб. Відстоюється позиція, що дослідження цього питання необхідне для покращення механізмів боротьби з економічними злочинами. Аргументовано необхідність відображення сучасних тенденцій розвитку фінансового моніторингу у законодавстві України, удосконалення чинних нормативно-правових актів у цій сфері й усунення прогалин відповідно до європейських стандартів. The article is devoted to the study and legal analysis of financial monitoring in Ukraine. Attention is drawn to the fact that financial monitoring has a wide scope of intervention. It applies not only to businesses but also to ordinary individuals. It is argued that the urgency and necessity of investigating this issue is necessary to improve the mechanisms for combating economic crimes. The necessity to reflect the current trends in the development of financial monitoring in the legislation of Ukraine, to improve the existing regulatory acts in this field and to eliminate loopholes in accordance with European standards is argued.
Опис
Ключові слова
фінансовий контроль, фінансова система, фінансовий моніторинг, легалізація доходів, суб’єкти фінансового моніторингу, financial control, financial system, financial monitoring, legalization of income, subjects of financial monitoring.
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Тенденції розвитку фінансового моніторингу в Україні та світова практика / О. П. Мельник, І. І. Божук // Правові новели. – 2020. – № 10. – С. 200–206.
Зібрання