Процесуальне становище юридичної особи як суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і суспільство
Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, які стосуються процесуального становища юридичної особи як суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності. У статті проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії «правовий статус» та розкрито внутрішню структуру правового статусу. The scientific article is sanctified to research of issues of the day, touching judicial position of legal entity as subject of уголовно-процессуальной activity. Approaches of different scientists are analyzed in relation to determination of category “legal status” and the underlying structure of legal status is exposed.
Опис
Ключові слова
юридична особа, правовий статус, кримінальний процесуальний статус., legal entity, legal status, criminally judicial status
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Процесуальне становище юридичної особи як суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності / Н. А. Лугіна, Д. С. Артеменко // Право і суспільство. – 2014. – № 6-2, Ч. 3. – С. 200–204.
Зібрання