Оптимізація оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням «ефекту Лаффера»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Sheffield : Science and education LTD
Анотація
У даному матеріалі отримано криву Лаффера податку на прибуток підприємств для України, згідно якої запропонована оптимальна ставка даного податку. In this material, Laffer's profit curve for Ukraine was obtained, according to which the optimal rate of this tax was proposed.
Опис
Ключові слова
крива Лаффера, ефект Лаффера, оподаткування, податок на прибуток., Laffer curve, Laffer effect, taxation, income tax.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Оптимізація оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням «ефекту Лаффера» / В. В. Мартиненко // Conduct of modern science – 2017 : materials of the XIII International scientific and practical Conference, November 30 - December 7, 2017. – Sheffield : Science and education LTD, 2017. – Vol. 5. – С. 48–51.
Зібрання