Організація навчальних занять з фізичного виховання за методом колового тренування

Анотація
Фізичне виховання у ВНЗ спрямоване на удосконалення фізичного розвитку і міцного здоров’я. Ідея колового тренування полягає у злитому виконанні вправ, розміщених по колу або периметру спортивної зали. Основу методики колового тренування становить багаторазове повторення запланованих фізичних вправ за умови точного дозування навантаження й чергування з відпочинком. У навчальному посібнику викладено основні принципи організації навчальних занять з фізичного виховання за методом колового тренування. Призначений викладачам та студентам для покращення розвитку фізичної підготовки на заняттях з фізичного виховання. Physical education in universities is aimed at improving physical development and good health. The idea of circular training is to perform the exercises in a unified manner, placed around the circle or perimeter of the gym. The basis of the circuit training technique is multiple repetitions of planned physical exercises, provided that the load is precisely dosed and alternated with rest. The manual outlines the basic principles of organizing physical education classes using the circular training method. Intended for teachers and students to improve the development of physical training in physical education classes.
Опис
Ключові слова
Фізичне виховання, фізичний розвиток, здоров‘я, фізичне навантаження, Physical education, physical development, health, exercise
Бібліографічний опис
Малинський І. Й. Організація навчальних занять з фізичного виховання за методом колового тренування : навч. посіб. [Електронний документ] / І. Й. Малинський, В. І. Терещенко, В. І. Приступа ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 130 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 43).