Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митним правопорушенням

Анотація
Монографія присвячена питанням функціонування системи протидії митним правопорушенням, конкретизує напрями удосконалення даної системи та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, розкриває наукові та практичні підходи до посилення ролі ДФС України у процесі протидії митним правопорушенням. Матеріали, включені до монографії, можуть бути корисними як для працівників підрозділів Державної фіскальної служби України, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію митним правопорушенням, інших посадових осіб апарату Державної фіскальної служби України та її територіальних органів, так і для науковців, викладачів, аспірантів, студентів навчальних закладів. The monograph is devoted to issues of functioning of Customs Offenses Contraction System. It specializes ways of improvement of this System, and includes practical recommendations on its' implementation. The monograph opens scientific and practical approaches to strengthening the role of SFS of Ukraine in the process of contraction to Customs Offenses. Materials that are included into monograph could be useful both servants of departments of State Fiscal Service of Ukraine whose activity is directed to prevention and contraction to Customs Offenses and other officials of State Fiscal Service of Ukraine and its' local authorities. Moreover, the monograph could be used by scientists, tutors and students of universities.
Опис
Ключові слова
Державна фіскальна служба України, митниці ДФС, митне правопорушення, запобігання та протидія митним правопорушенням, система протидії митним правопорушенням, State Fiscal Service of Ukraine, Customs of SFS, Customs Offense, prevention and contraction to Customs Offenses, Customs Offenses Contraction System
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митним правопорушенням : монографія / за ред. : В. О. Хоми, В. І. Царенка ; Ун-т державної фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. – 194 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 118)
Зібрання