Медико-біологічний аспекти стану організму спортсменів у спортивних танцях у змагальному періоді

dc.contributor.authorДеркач Оксана Вікторівна
dc.contributor.authorDerkach Oksana Viktorivna
dc.date.accessioned2023-06-09T06:30:45Z
dc.date.available2023-06-09T06:30:45Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо побудови тренувального процесу у танцювальному спорті. Ми звертаючи увагу на особливості функціональних та енергетичних можливостей організму спортсменів з різним механізмом їх енергозабезпечення. Проведений аналіз даних літератури свідчить, що спеціалізація у різних видах навантажень змагань істотно впливає як на працездатність у тестах, так і на максимальні прояви показників газообміну, зовнішнього дихання, кровообігу, транспорту газів кров'ю, зрушень внутрішнього середовища організму. конкретних умов змагання діяльності, щодо фізіологічних процесів, які лімітують прояв високого рівня фізичної працездатності, істотно різняться залежно від потужності та граничного часу подолання змагальної дистанції тощо. In the qualification work, issues related to the construction of the training process in dance sports are considered. We pay attention to the peculiarities of the functional and energetic capabilities of the body of athletes with different mechanisms of their energy supply. The analysis of literature data shows that specialization in various types of competitive loads has a significant effect on performance in tests, as well as on maximum manifestations of indicators of gas exchange, external respiration, blood circulation, transport of gases in the blood, changes in the internal environment of the body. specific conditions of the activity competition, regarding the physiological processes that limit the manifestation of a high level of physical performance, differ significantly depending on the power and the limit time for overcoming the competitive distance, etc.
dc.identifier.citationДеркач О. В. Медико-біологічний аспекти стану організму спортсменів у спортивних танцях у змагальному періоді : кваліфікаційна робота / О. В. Деркач ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 51 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/436
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectспортивні танці, змагальний період, функціональна підготовка, енергетичні можливості
dc.subjectsports dances, competitive period, functional training, energy possibilities
dc.titleМедико-біологічний аспекти стану організму спортсменів у спортивних танцях у змагальному періоді
dc.title.alternativeMedical and biological aspects of the state of the body of athletes in sports dances in the competitive period
Файли