Зелений тариф як механізм стимулювання ресурсозбереження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У статті проаналізовано розвиток відновлюваної енергетики у світі і в Україні; розглянуто суть, мету, цілі «зеленого тарифу», як одного з механізмів стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел. The article analyzes the development of renewable energy in the world and Ukraine; the essence, purpose, goals of "green tariff" as a mechanism of stimulated energy production from alternative sources are examined.
Опис
Ключові слова
виробництво електроенергії, відновлювані джерела енергії; «зелений тариф», ресурсозбереження, механізм стимулювання, power generation, renewable energy sources; "Green tariff", cost-effective use of resources, incentive mechanism
Бібліографічний опис
Сагайдак І. С. Зелений тариф як механізм стимулювання ресурсозбереження / І. С. Сагайдак, Т. В. Мосюк // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 160–166.
Зібрання