Оптимізація митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження полягає в аналізі та обґрунтуванні шляхів оптимізації процесу митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів The purpose of the study is to analyze and justify ways to optimize the process of customs enforcement of the interaction of participants in global supply chains
Опис
Ключові слова
ланцюг постачання, митне забезпечення, supply chain, customs security
Бібліографічний опис
Пирожок Є. С. Оптимізація митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів : кваліфікаційна робота / Є. С. Пирожок ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 70 с.