Про групи з умовою щільності нормальності для нескінченних підгруп

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Будемо говорити, що неабелева група G має щільну систему нормальних нескінченних підгруп, якщо для будь-якої такої пари нескінченних підгруп А < B, що А не максимальна в B, існує нормальна в G підгрупа N, розташована між А і В, тобто А ≤ N ≤ В (УЩН[НП]-група). В даній роботі отримано опис розв’язних недедекіндових УЩН[НП]-груп. We will say that a non-Abelian group G has a dense system of normal infinite subgroups if for any such pair of infinite subgroups A <B that A is not maximal in B, there exists a normal subgroup N in G located between A and B, ie A ≤ N ≤ B (CDN[NP]-group). In this paper, we describe solvable non-dedendend CDN[NP]-groups.
Опис
Ключові слова
нескінченна підгрупа, нормальна підгрупа, квазіциклічна група, дедекіндова група, періодична група., infinite subgroup, normal subgroup, quasicyclic group, dedekind group, periodic group.
Бібліографічний опис
Богдан С. В. Про групи з умовою щільності нормальності для нескінченних підгруп / С. В. Богдан ; наук. кер. М. М. Семко // Студентські фізико-математичні записки : зб. наук. пр. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – № 1. – С. 40–45.
Зібрання