Державне регулювання корпоративної економіки

Анотація
У монографії розглянуто наукові засади дослідження функціонування та державного регулювання корпоративної економіки; проаналізовано становлення та тенденції розвитку корпоративної економіки України та її державного регулювання в довоєнний період та державне регулювання корпоративної економіки в умовах війни. The monograph examines the scientific principles of research into the functioning and state regulation of the corporate economy; the formation and development trends of the corporate economy of Ukraine and its state regulation in the pre-war period and state regulation of the corporate economy during the war are analyzed.
Опис
Ключові слова
корпоративна економіка, державне регулювання, державно-приватне партнерство, corporate economy, state regulation, public-private partnership
Бібліографічний опис
Державне регулювання корпоративної економіки : монографія [Електронний документ] / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, М. А. Корж, Т. В. Поснова, М. О. Скорик, М. М. Теліщук [та ін.] ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 212 с.
Зібрання