Проблемні аспекти розпорядження майном, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НДІ фіскальної політики
Анотація
Визначено, попри значну кількість нормативно-правових актів, що регулюють питання розпорядження майном, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства, на практиці, досить часто виникають ситуації, які потребують окремого врегулювання. Наявність вищезазначених проблемних аспектів потребує удосконалення, оптимізації та прискорення порядку розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства. Також, необхідним є розроблення механізму відбору суб’єктів господарювання, що залучаються митницями до здійснення окремих операцій з майном. It is determined that in spite of a considerable number of legal acts regulating the issue of the disposal of property that becomes state property for violation of customs legislation, in practice quite often situations arise that require separate regulation. The presence of the aforementioned problematic aspects requires improvement, optimization and acceleration of the order of disposal of property, which became the property of the state for violation of customs legislation. It is also necessary to develop a mechanism for the selection of customs entities involved in customs transactions in individual property transactions.
Опис
Ключові слова
вилучення, розпорядження, порушення митного законодавства, класифікація, removal, disposal, violation of customs legislation, classification
Бібліографічний опис
1. Попель С. А. Проблемні аспекти розпорядження майном, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства / С. А. Попель // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. ІV наук.-практ. інтернет-семінару, 25 лютого-7 березня 2019 р. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2019. – С. 103–107. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/newsView/297/
Зібрання