Соціалізація оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Economics
Анотація
У статті визначено об’єктивні передумови до реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб через законодавчі та логічні аргументи. Висунуто тезу необхідності перегляду елементів оподаткування доходів фізичних осіб. Досліджено досвід оподаткування доходів фізичних осіб у Франції та США як державах, які характеризуються різною політикою в частині соціальної мети та ментальності населення. У межах зазначеного дослідження виявлено особливості визначення бази оподаткування, її складових елементів, диференціації платників податку на доходи фізичних осіб у Франції та США. Розглянуто шкали прогресивної ставки оподаткування доходу фізичних осіб (сімей) та систему «сімейних» коефіцієнтів. Визначено недоліки застосування сучасних принципів оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та обґрунтовано потребу використання прогресивної шкали зазначеного податку. Запропоновано прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб з виокремленням меж груп платників за категоріями «прожитковий мінімум сім’ї», «раціональний» бюджет сім’ї», «бюджет «достатку». One of the priority areas of tax policy reform in Ukraine is its socialization, which implies a focus not only on the needs of the market but also on human values. In this sense, family plays an important role, since it is the family that has an active influence on the development of spiritual culture. social orientation of the personality, and motives of behavior of people. One way of supporting the development of the family unit is through tax regulation of income and property of the family, based on the principle of ensuring the benefits of a family unit as a voluntary association of taxpayers over individual taxpayers and fees. In this regard, the introduction of a new entity – the family – as a consolidated taxpayer is necessary and timely.
Опис
Ключові слова
податки; податкова система; системи оподаткування доходів фізичних осіб; соціалізація оподаткування; прогресивна шкала ставки податку., taxes; tax system; systems of taxation of personal income; socialization of taxation; progressive scale of tax rate.
Бібліографічний опис
Тучак Т. В. Соціалізація оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Т. В. Тучак // Modern Economics. – 2019. – No 17. – С. 226–231.
Зібрання