Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правового регулювання, відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова безпека, фінансова система, протидія тероризму, економічна безпека, administrative and legal regulation, money laundering (legalization) of proceeds of crime, financial security, financial system, combating terrorism, economic security
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції : у 3-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 3. – 208 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 24).