Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Збірник містить матеріали ІІІ науково-практичного інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації», який був присвячений Дню науки та проходив 15–22 червня 2018 року. У збірнику розкрито концептуальні засади розвитку фіскальної політики в умовах євроінтеграції, досліджено проблеми та напрями вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні, а також проаналізовано міжнародний досвід із запобігання корупції у фіскальній сфері та можливість упровадження зарубіжних методик у діяльність фіскальних органів України. The book contains materials of the 3rd scientific and practical Internet seminar "Fiscal policy in terms of macroeconomic stabilization", which was devoted to the Day of Science and took place on June 15-22, 2018. The book presents the conceptual framework for the development of fiscal policy in the context of European integration, explores the problems and directions of improving the system of administration of taxes and fees in Ukraine, as well as analyzes the international experience in preventing corruption in the fiscal area and the possibility of introducing foreign methods in the activities of fiscal authorities of Ukraine.
Опис
Ключові слова
платники податків, ризики, податковий контроль, податкові перевірки, tax payers, risks, tax control, tax audits
Бібліографічний опис
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-семінару, 15–22 червня 2018 р., Ірпінь / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь, 2018. – 76 с.